Kristne grunnskoler

Religionsfag Profil 32

Begrunnelse - innhold - handlingsrom

Njål Skrunes, Gunhild Hagesæther og Bjarne Kvam, 2018, Heftet, Bokmål
409,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Det første alternative kristne skoletilbudet på grunnivået ble opprettet allerede på 1840-tallet. Det har alltid vært en liten del av det samlede skolelandskapet i Norge. Lite er skrevet om dette skoletilbudet og det er lite belyst i skoleforskningen. Redaktørene ønsker derfor at denne antologien skal stimulere både de som kjenner friskolene fra før av og de som ikke gjør det, til refleksjon over de kristne skolenes virksomhet og deres plass i det offentlige rom. Gjennom antologien kastes det et forskningsbasert lys på sentrale sider ved disse skolenes situasjon i dag. Oppmerksomheten rettes mot skolenes begrunnelse og forankring, viktige sider ved det faglige innholdet og skolenes elevtilfang og handlingsrom i møte med læreplanverk og politisk-ideologisk styring.