Likestilling i Forsvaret

Fortropp, baktropp og kamparena

Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas, 2014, Heftet, Bokmål
449,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Forsvaret innfører allmenn verneplikt i 2015. Jenter og gutter skal innkalles til sesjon og avtjene verneplikt på lik linje. Dette er en reform som vekker internasjonal oppsikt og som har skapt en rekke diskusjoner og analyser av likestillingsklimaet i det norske Forsvaret.

Likestilling i Forsvaret: Fortropp, baktropp og kamparena handler om hvordan jentene finner seg til rette, og blir mottatt, i en mannsdominert og maskulin kultur. Hva kan jentene egentlig vente seg når de møter til førstegangstjeneste og rekruttskole?

Boka er basert på empiriske analyser av spørsmål som:

  • Hva preger kulturen jentene møter?
  • Hvilke lederutfordringer er det knyttet til at jentene skal avtjene verneplikt på lik linje med guttene?
  • Hvilke praktiske utfordringer knyttes til denne likestillingsreformen?
  • Hva skjer når jenter og gutter bor på fellesrom?
  • Hvordan skal for eksempel seksuell trakassering håndteres?
Boka vil være av interesse for studenter og forskere som er opptatt av kjønnsforskning og likestilling i tradisjonelle mannsdominerte og maskuline organisasjoner. Den er særlig aktuell for jenter og gutter som snart skal avtjene verneplikten, for foreldrene deres og ledelsen i Forsvaret som møter de nye rekruttene til førstegangstjeneste.