Hopp til hovedinnhold

Pedagogikk

- en grunnbok

Janicke Heldal og Line Wittek, 2021, Heftet, Bokmål
579,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Pedagogikk – en grunnbok, 2. utgave, gir en grundig innføring i de mest sentrale temaene innenfor pedagogikken. Boken består av 21 forskningsbaserte kapitler skrevet av dyktige forskere innen sitt felt. De redegjør både for nyere forskning på feltet og for hva denne forskningen kan bety for pedagogisk praksis.

Samlet sett gir boken en bred behandling av pedagogiske grunnlagsproblemer, begreper, teorier og praksisformer. Den tar for seg tradisjoner, teoretiske retninger, vitenskapsteoretiske utfordringer og grunnleggende praktiske spørsmål. I tillegg viser bidragene i boken tydelig hvordan pedagogikk som fag speiler mange sider ved dagens samfunn.

Boken er skrevet for studenter i pedagogikk ved universitetene og i pedagogikk og elevkunnskap ved lærerutdanningene. Dette er en mindre og mer fokusert utgave enn den forrige versjonen av boken.

Boken er organisert i tre deler:
• Læring
• Undervisning og vurdering
• Det mangfoldige samfunnet

Flere bøker av Janicke Heldal og Line Wittek

Andre aktuelle titler

Pedagogisk systemarbeid

Pedagogisk systemarbeid

Endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og PP-tjenesten

Heftet
399,–