Disse veiledningen inneholder øvelser som hjelper deg med å få elevene til å utvikle leseforståelsen og leselyst. Lærerveiledningene retter spesielt fokus mot ordforståelse og å gjøre tekstkoplinger. Med bildefremvisningene kan man vise oppslag og illustrasjoner fra bøkene på skjerm i klasserommet, slik at elevene lett kan følge med i handlingen og underholdes underveis.