Podkast | Cappelens upopulære

Cappelens upopulære skrifter ble utgitt for første gang1948. Første rekke i serien utkom fra 1948 til 1972, og serien ble gjenopptatt i 1991. Serien har særlig presentert kulturfilosofiske essays og har hatt som mål å presentere europeisk intellektuell debatt for norske lesere.