Arbeidsrett

339,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Arbeidsrett er skrevet for alle som ønsker kunnskap om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har i et ansettelsesforhold. Her gis en innføring i de viktigste reglene om:

 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidsmiljøet
 • Arbeidstid
 • Likebehandling
 • Varsling
 • Lønn
 • Sykefravær og permisjon
 • Ferie
 • Nedbemanning, oppsigelse og avskjed
 • Bedriftslederansvaret
 • Yrkesskade
Boken vil være et nyttig hjelpemiddel i bedrifter og organisasjoner. Den er også velegnet som kurslitteratur og til undervisning ved høyskoler og universiteter.