Slik sender du inn manus

Ønsker du at din bok skal utgis hos Cappelen Damm? Cappelen Damm er til enhver tid interessert i å motta manuskripter til vurdering. Vi utgir litteratur innenfor de fleste sjangrer. Vi ser fram til å høre fra deg.

Manusinnlevering/Redaksjon

De fleste redaksjoner ønsker manus innsendt via vår nettløsning eller per mail.  For de som fortsatt mottar manus på papir så gjør vi oppmerksom på at manuskriptene ikke rutinemessig returneres. Ikke send oss originaler. Håndskrevne manus vil ikke bli vurdert.

Redaksjoner

Norsk skjønnlitteratur

Kriminallitteratur

Sakprosa

Barn- og ungdomslitteratur

Underholdningslitteratur/Norske serier

Debutantantologien Signaler

Akademisk

Behandlingstid av manus

Vi regner med en behandlingstid på ca. 4-8 uker, og vi sender skriftlig svar.
 

Konsulentuttalelse

I en del tilfeller innhenter vi uttalelse fra ekstern konsulent, men langt fra alle får dette.
 

Økonomi

Ved beslutning om utgivelse setter forlaget opp en Normalkontrakt (forhandlet frem mellom Den norske Forleggerforening og de respektive forfatterforeningene).

Forfatterens inntekt (royalty) regnes i prosent pr. solgt eksemplar. Det utbetales et forskudd på royalty ved kontraktsinngåelse. For nærmere detaljer om kontrakter, se Den norske Forleggerforenings hjemmeside

Forlaget dekker alle utgifter til produksjon, markedsføring, distribusjon osv.

 

Royaltyportal

Her finner du Cappelen Damms Royaltyportal.