Barn, språk og kultur

Språkutvikling fram til sjuårsalderen

Margareth Sandvik og Helene Valvatne, 2007, Heftet, Bokmål
609,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Dette er ei bok for alle som er opptatt av barns språkmiljø og språkutvikling. Forfatterne ser barns språkutvikling i et kulturelt perspektiv og tar opp følgende temaer:

  • Innføring i hva barnet lærer når det lærer språk, med særlig vekt på ulike sider ved kommunikativ kompetanse
  • Førspråklig kommunikativ utvikling
  • Muntlig språkutvikling fram til sjuårsalderen
  • Gutters og jenters bruk av språk
  • Kulturell variasjon i voksnes kommunikasjon med spedbarn og småbarn
  • Barns erobring av skriftspråket
  • Barn som vokser opp med mer enn ett språk
  • Barnehage og skole som språkmiljø for enspråklige og to-/flerspråklige barn med ulike typer bakgrunn

Boka er spesielt aktuell for norskundervisning i førskole- og allmennlærerutdanningen. Den vil være nyttig for førskole- og skolelærere, foreldre, politikere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste og i barnehage- og skoleforvaltning.