Blodprøvetaking i praksis

Astrid-Mette Husøy, 2018, Heftet, Bokmål
469,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Blodprøvetaking i praksis gir en innføring i alle aspekter som vedrører blodprøvetaking og preanalytiske forhold. Målet er å øke kunnskapen og kompetansen for å sikre korrekt prøvetaking og derved korrekte analyseresultater.

Pensumsrelevans
Boken dekker pensum på området i bachelorutdanningen for bioingeniører. Den er aktuell også for sykepleierstudenter og helsepersonell som utfører bestemte laboratorietjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det forskes mye på feltet preanalyse. Denne tredje utgaven presenterer oppdatert kunnskap og reflekterer gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Blant emnene som behandles, kan nevnes:

• identifikasjon av og kommunikasjon med pasienten
• infeksjonsforebygging og sikkerhet
• prøver og prøvetakingsmetoder, inkludert urinprøver og strimmeltesting
• prøvetaking på barn
• utstyr, prøverør, prøvemerking og prøvehåndtering
• pasientnær analysering (PNA)
• biologisk variasjon og preanalytiske kvalitetssikring
• potensielle problemer og feilkilder

Prosedyrer og illustrasjoner
Boken inneholder en rekke instruktive prosedyrer og illustrasjoner.

For prøvetakere i praksisfeltet er boken godt egnet som oppslagsverk.