Den levende erfaring

En studie i samisk kunnskapstradisjon

Jens-Ivar Nergård, 2006, Heftet, Bokmål
629,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Den levende erfaring handler om hvordan kunnskap lagres, formidles og holdes levende i fortellinger. Forfatteren gir leseren innsikt i samisk kunnskapstradisjon og ser på fortellinger som tradisjonens grunntekster. Den samiske erfaringverdenen diskuteres ut fra kulturfaglige, dybdepsykologiske og kunnskapsteoretiske synsvinkler.

Forfatteren henvender seg til studenter i psykologi, teologi, helse – og sosialfag, lærer – og førskolelærerutdanningene og til dem som tar videreutdanning i psykisk helse. De kulturfaglige analysene og forfatterens dybdepsykologiske og kunnskapsteoretiske blikk gjør boka relevant også innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og juss.

Forfatteren presenterer et stort empirisk materiale og tar leseren med inn i et år med reindrift ved hjelp av bilder og illustrasjoner. For alle som vil vite mer om hvordan samisk kunnskap skapes, videreføres og brukes i dag er dette en verdifull bok.