Den militære profesjonen, staten og samfunnet

Introduksjon til militære studier

459,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Den militære profesjonen, staten og samfunnet er den første introduksjonsboken til militære studier på norsk. Forfatterne beskriver historiske utviklingslinjer knyttet til demokratisering, industrialisering og fremveksten av nye ideologier, og viser hvordan disse samfunnsfenomenene former – og formes av – kriger og den militære profesjonen. De ser også nærmere på det stadig mer komplekse trusselbildet militærmakten må forholde seg til. Boken plasserer på denne måten militærmakten og den militære profesjonen inn i et historisk og dagsaktuelt samfunnsperspektiv. I tillegg viser boken hvordan forskere har studert forholdet mellom samfunnet, staten og militærmakten innenfor ulike fagtradisjoner.

Bokens første del gir en grundig introduksjon til militæret som profesjon og militærets forhold til staten og samfunnet. Hvorfor har vi et forsvar, og hvem bestemmer over militærmakten? Den andre delen drøfter krig og samfunnsutvikling fra den franske revolusjonen og fram 1945, og diskuterer hvordan denne utviklingen har påvirket den militære profesjonen. Den tredje og siste delen ser nærmere på norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk etter 1945. Hvordan formes denne politikken av ytre trusler og allierte på den ene siden, og innenrikspolitiske og partipolitiske hensyn på den andre? Et sentralt poeng i boken er at de tre delene henger nært sammen og ikke kan forstås uavhengig av hverandre.

De tre forfatterne har alle mer enn 20 års undervisningserfaring fra Forsvarets utdanningssystem.