En innføring i ADL

Teori og intervensjon

Hanne Tuntland, 2023, Heftet, Bokmål
569,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Mange mennesker med funksjonsnedsettelse har behov for profesjonell bistand for å kunne mestre dagliglivets små og store utfordringer. For å kunne bistå personer med funksjonsnedsettelse må fagutøveren ha kompetanse innen ADL (aktiviteter i dagliglivet). En innføring i ADL gir en samlet fremstilling av ADL som kunnskapsfelt og beskriver vesentlige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som fagutøveren må inneha. Boken har både et teoretisk og praktisk innhold.

Boken var den første læreboken om ADL i Norge da den utkom i 2006. I denne tredje utgaven er kapitlene oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap, inkludert gjeldende retningslinjer for praktisk yrkesutøvelse og ny teknologi innen hjelpemiddelområdet.

Boken henvender seg primært til ergoterapeut- og vernepleierstudenter, men vil også være relevant for studenter som tar annen helsefaglig grunnutdanning eller videreutdanning på høgskole- og universitetsnivå. Boken er i tillegg aktuell for alle som arbeider innen habiliterings- og rehabiliteringsfeltet og i eldreomsorgen.