Finansielle emner

Knut Boye, Steen Koekebakker, Svein Olav Krakstad og Are Oust, 2018, Fleksibind, Bokmål
David Keeping (Illustratør)
649,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Finansielle emner (15. utgave) gir en grundig innføring i finansiell økonomi, både når det gjelder teori og den praktiske anvendelsen av den. Boken gir en leservennlig gjennomgang av et komplisert tema, og har mange oppgaver som letter forståelsen. I denne nye utgaven av boken har kapittel 3 og 8 blitt omarbeidet.

Investeringsanalyse er bokens sentrale tema, men viktige finansieringsbeslutninger berøres også. Beregning av effektiv lånerente vies for eksempel stor oppmerksomhet. Forfatterne gir en rekke eksempler for å illustrere fremstillingen.

Finansielle emner er primært skrevet for økonomistudenter og har en klar logisk oppbygning. Den passer bra som lærebok i grunnleggende finanskurs på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Hovedtemaene er:

  • beregning av kapitalbehov og kontantoverskudd for investeringer
  • kartlegging av lønnsomheten av investeringer
  • beregning av effektiv lånerente
  • innvirkning av skatter og prisstigning på avkastningen av investeringer
  • usikkerhet ved investeringsbeslutninger
  • optimal kapitalbinding i omløpsmidler
  • likviditetsplanlegging
Boken gir leseren et godt teoretisk grunnlag og essensielle kunnskaper for løsning av de finansielle problemene som en bedrift kan bli stilt overfor.