Fra barns synsvinkel

Intervju med barn - metodiske og etiske refleksjoner

Brit Johanne Eide og Nina Winger, 2003, Heftet, Bokmål
449,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Barn er blitt viktige informanter i spørsmål som angår deres hverdag og dette reiser en rekke metodiske og etiske problemstillinger.

Forfatterne av denne boka fokuserer på intervju med barn som en tilnærmingsmåte for å synliggjøre barns perspektiver og synspunkter. Intervju med barn krever kunnskap, refleksjon og kompetanse hos intervjueren. Formålet med boka er å kvalifisere voksne som søker barneperspektivet i pedagogiske kontekster.

Å søke kunnskap fra barns ståsted vil blant annet si at barn blir sett og hørt, noe som også er viktig for barns identitetsdannelse. Voksne må med andre ord få adgang til barnets verden. Intervju med barn krever at man tenker gjennom ulike ideologiske og etiske spørsmål, planlegger grundig og har evne og vilje til å ivareta barnet i alle faser av arbeidet.

Boka passer for førskolelærere, forskere og studenter i førskolelærerutdanningen.