Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen

379,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Hva innebærer det å bruke en rammeplan i barnehagen? Rammeplanen skal være utgangspunkt for arbeidet i barnehagen, men det er ingen enkel vei fra plan til praksis. Den didaktiske praksisen skjer like ofte i uformelle og spontane situasjoner som i planlagte aktiviteter, og initiativet kommer like ofte fra barna som fra pedagogene.

I Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen defineres didaktikk som å fange det betydningsfulle og peke ut det viktigste i ulike situasjoner. Forfatterne presenterer og anvender den didaktiske relasjonsmodellen som et verktøy til bruk i dette arbeidet. Boka fagliggjør barnehagelæreres avveininger, refleksjoner og valg.

Boka bygger på Rammeplan for barnehagen – hva så? forfattet av Grethe Steen Rønning og første gang utgitt i 1996, samme år som barnehagen fikk en forpliktende rammeplan.

Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen henvender seg til barnehagelærerstudenter og personale i barnehager, og er også nyttig for personalgrupper som vil videreutvikle sitt pedagogiske arbeid.