Gode fagfolk vokser

Personlig kompetanse i arbeid med mennesker

Greta Marie Skau, 2024, Heftet, Bokmål
489,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Gode fagfolk vokser handler om personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Hva er egentlig personlig kompetanse, hvilken plass har den i vår samlede profesjonalitet, og hvordan utvikler vi den?

I denne sjette utgaven av den populære læreboka, er teksten gjennomgående faglig oppdatert og språklig bearbeidet for økt aktualitet og forbedret lesbarhet. Boka har den samme hovedstrukturen som før, men en del nye avsnitt og underkapitler er lagt til. Boka har fått en sterkere betoning av (yrkes)etiske aspekter.

Gode fagfolk vokser er skrevet for studenter som i framtiden skal jobbe i samspill med andre mennesker, hvor den personlige kompetansen må være en del av profesjonaliteten deres. Boka er særlig relevant for studenter i helse- og sosialfaglige utdanninger, lærer- og barnehagelærerutdanningene, politiutdanningen og videre- og etterutdanninger tilknyttet disse profesjonene.

Viktige temaer i boka er:

  • utviklingen av det personlige som en nødvendig del av vår tids kompetansebygging
  • møtet med andre som yrkesutøvelse
  • kommunikasjon og konflikthåndtering
  • profesjonsutdanningenes rolle
  • oppmerksomt nærvær (mindfulness) og personlig kompetanse

Gode fagfolk vokser ikke på trær, men de vokser som personer, og de gjør det gjennom hele sitt yrkesaktive liv.