Håndbok i helseinnovasjon

Forskningsbaserte råd og verktøy for å forme fremtidens helsetjeneste

Thomas Hoholm og Kari J. Kværner, 2023, Heftet, Bokmål
409,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Andre utgaver

Omtale

Den norske befolkningen eldes, og hver enkelt av oss lever stadig lenger. Flere får livsstilssykdommer, samtidig som forventningene til helsehjelp vokser. Til tross for økende helsebudsjetter øker gapet mellom hva det er penger til og hva som er ønskelig og mulig å gjennomføre. Blant de største samfunnsutfordringene er et sterkt voksende behov for arbeidskraft i helsevesenet og et voldsomt press på dem som allerede arbeider der. Vi må tenke smartere om helsesektoren i fremtiden, og vi må basere utviklingsarbeidet på dokumenterte metoder og relevante erfaringer.

Håndbok i helseinnovasjon gir deg verktøyene du trenger for å bidra til innovasjon i helsetjenesten, og gir praktiske råd om:

  • hvordan man involverer menneskene som er berørt av tjenestene
  • hvorfor og hvordan man kan ta de rette beslutningene underveis
  • å navigere gjennom en offentlig anskaffelse
  • å dokumentere spor av endringer mens de skjer
De enkle og gode verktøyene bygger på forskningsbaserte samarbeidsprosjekter med store og små partnere fra kommuner, sykehus, næringsliv og akademia, både nasjonalt og internasjonalt.

Håndbok i helseinnovasjon samler forskning utført av forskere fra Handelshøyskolen BI, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for informatikk ved Universitet i Oslo, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Forskerne og de andre partnerne har tilhørt Senter for fremtidig helse (C3), et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2015–2023.

Bokens redaktører, Kari J. Kværner og Thomas Hoholm, er anerkjente forskere og innovatører i feltet. Med Håndbok i helseinnovasjon deler de effektive måter å stimulere til helseinnovasjon i praksis på. Boken er nyttig både for deg som arbeider i helsetjenesten, i sykehus og i helseforvaltningen. Den er for deg som ønsker å skape gode helsetjenester og som vil vite mer om hvordan du kan bidra til innovasjon og endring i helsesektoren.