HR i den norske arbeidslivsmodellen

Karen Modesta Olsen, 2024, Heftet, Bokmål

Podkast: HR-podden
135: HR i den norske arbeidslivsmodellen, med Karen Modesta Olsen

Podkast: Lederskap - NHHs podkast om ledelse
66: Den norske modellen og HR, med Karen Modesta Olsen

399,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Det stilles stadig nye krav til ledelse av menneskelige ressurser. Virksomheter må håndtere utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling, digitalisering og globalisering. I boken diskuteres aktuelle temaer i fagfeltet HR (Human Resources), og hvordan den norske arbeidslivsmodellen er rustet for framtiden.

Denne fagboken drøfter spørsmål som:

  • Hvilke særtrekk har den norske arbeidslivsmodellen?
  • Hvordan påvirker globale trender HR-aktiviteter, og hvilke konsekvenser har dette for ansatte, virksomheter og samfunnet?
  • Hvordan kan HR-avdelinger håndtere nye muligheter og utfordringer?
  • Hvilke roller spiller arbeidsgivere, ledere, ansatte, fagforeninger og myndigheter i utviklingen av norsk arbeidsliv?
Boken er forskningsbasert og bidrar til bedre forståelse av HR-feltet i en norsk sammenheng. Den belyser aktuelle temaer med utgangspunkt i grunnleggende spørsmål i fagfeltet HR. Forfatteren diskuterer forskningslitteraturen, og illustrerer med eksempler fra norske virksomheter.

HR i den norske arbeidslivsmodellen gir deg en aktuell og faglig forankret oversikt over de mest sentrale temaene knyttet til ledelse av menneskelige ressurser.

Målgruppen er forskere og studenter innenfor HR, organisasjon-, ledelse- og samfunnsfag. Ledere både innenfor og utenfor HR-funksjonen vil ha utbytte av boken.