Hvordan utforsker man medieerfaringer?

Kvalitativ metode

Barbara Gentikow, 2004, Heftet, Bokmål
599,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Denne metodeboken prøver å dekke behovet for både en teoretisk og praktisk innføring i kvalitativ empirisk mediebruksforskning. Den tar utgangspunkt i begrepet erfaring, slik at det tradisjonelle, ganske blodfattige bruksaspektet fremstår som teknologiske og tekstlige erfaringer, sanselig-perseptuelle, kognitive, emosjonelle og estetiske erfaringer, samt individuelle og kollektive sosiale erfaringer.

Kvalitativ metode er åpen eksplorerende og ikke så regelbunden som den kvantitative tilnærmingen. Men boken insisterer på en del systematikk og regler allikevel. Slik anerkjennes for eksempel den kvantitative metodens krav om validitet og reliabilitet også for kvalitative studier. Men generaliseringskravet betraktes som ikke brukbart for kvalitative studier, og erstattes med kravet om analytisk kompleksitet.

Hvordan utforsker man medieerfaringer er beregnet for studenter og ferske forskere fra samfunnsfag og humanioria, både på universitets- og høyskolenivå.