I hjertet av velferdsstaten

En invitasjon til institusjonell etnografi

Karin Widerberg, 2015, Heftet, Bokmål
479,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

I hjertet av velferdsstaten er den første boka i Norden som gir en samlet framstilling av empiriske studier over den nordiske velferdsstatens funksjonsmåter i lys av institusjonell etnografi. Velferdsstatens institusjoner er en del av vår hverdag. Som ansatt eller bruker samhandler vi daglig for å få det hele til å fungere. Men hvordan fungerer dette egentlig? Hvilken rolle spiller folks kunnskap og erfaringer i møtet med velferdsstatens regler og ordninger? Hvilke styringsdilemmaer eksisterer i den nordiske velferdsstaten i dag, hvor økt styringsaktivitet spilles ut mot folks kompetanse, skjønn og ansvar?

De empiriske studiene i boka viser hvordan vi navigerer innenfor velferdsstatens institusjoner. Det etnografiske blikket veileder oss, og studiene illustrerer hva institusjonell etnografi betyr i forskningspraksis innen:

  • Barneomsorg
  • Familieforsørging
  • Rehabilitering
  • Arbeidsliv og funksjonsnedsettelser
  • Eldreomsorg
  • Asylpolitikk
  • Fengselsisolasjon
  • Akademia
Boka er aktuell for studenter og forskere som bruker kvalitative fremgangsmåter og metoder. Tematisk er den av særlig interesse for studenter innen sosial- og velferdsfag, inkludert sosiologi og statsvitenskap, hvor kunnskap om velferdsstaten står sentralt.