Immaterialrett

og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven

1 549,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Boken gir en god oversikt over alle delene av immaterialretten; fra kjennetegnsrett og designrett til patentrett og opphavsrett. Den omhandler også reglene om produktetterlikning, bedriftshemmeligheter og know how i markedsføringsloven. Videre behandles spørsmål om overdragelse og lisensiering, sanksjoner og håndhevelse.

Boken er en praktisk håndbok for jurister og andre som jobber med immaterialrettslige problemstillinger, og for studenter i fagene.

Forfatterne har alle lang praktisk erfaring innenfor fagområdene.