Karl Marx

Klassikerserien

Kristen Nordhaug, 2025, Heftet, Bokmål
Forventes i salg 23.01.2025

Omtale

Karl Marx (1818–1883) var en av de ledende skikkelsene i 1800-tallets sosialistiske bevegelse. Samtidig var han også en engasjert samfunnsforsker som observerte kapitalismens utvikling og utarbeidet en teori om generelle trekk og tendenser ved «den kapitalistiske produksjonsmåten». Marx’ lære er erklært død ved en rekke anledninger, men den er vanskelig å komme utenom i en verden preget av ekstrem konsentrasjon av rikdom og stadige økonomiske kriser.