Kristendommen I

Bibelen

569,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Ingen bok i verden har hatt så stor utbredelse og betydning som Bibelen. Opp gjennom historien har den øvd fundamental innflytelse på samfunn, språk og kultur – og på troslivet til utallige mennesker. Kristendommen I, Bibelen gir grunnleggende innføring i bibelkunnskap. Den tar opp historisk bakgrunnsstoff til skriftene i den bibelske boksamlingen og viser deler av Bibelens virkningshistorie. Men i første rekke vil boken gi en presentasjon av de mest sentrale bibelske fortellingene, slik de blir presentert i Det gamle og Det nye testamente. Tilnærmingen er historisk-litterær og behandler fortellingene som litteratur samtidig som de får en forankring i den tiden og det miljøet de ble til i.

Boken passer for alle som er interessert i å skaffe seg kunnskap om Bibelen som kilde for tro, moral og kultur. Samtidig er den spesielt tilrettelagt for allmennlærerutdanningens studieenhet KRL1. Kristendommen II. Tro og tradisjon fortsetter fremstillingen om kristendommen med en innføring i kristendommens historie, kristen troslære og etikk og konfesjonskunnskap, men begge bøkene kan leses selvstendig.

Kristendommen I, Bibelen er skrevet av tre forfattere med lang undervisningserfaring.