Nabospråk og nabospråkundervisning

Stian Hårstad, 2021, Heftet, Bokmål
199,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Er det likegyldig om Pippi snakker svensk eller norsk på tv?
Er det greit at du må snakke engelsk når du bestiller pølse i Legoland?
Hva kan gjøres for at de skandinaviske språkene fortsatt skal være gangbare i hele Skandinavia?

Hovedsiktemålet med denne boka er å tilby en innføring i temaet nabospråk med vekt på undervisning i emnet. Arbeid med svensk og dansk er en del av læreplanens mål, men dessverre ser det ut til å bli nedprioritert av en del norsklærere. Denne boka viser hvorfor arbeid med nabospråkforståelse er viktig og nyttig, hva de språklige utfordringene består i og ikke minst hvordan man kan arbeide med nabospråk på varierte og læringsfremmende måter.

Nabospråk og nabospråkundervisning er rettet mot lærere og lærerstudenter som har – eller kommer til å få – grunnskolen som sin arbeidsplass.