Retten er satt

Håndbok ved behandling av straffesaker og sivile saker

Christian H. P. Reusch og Marianne Reusch, 2004, Heftet, Bokmål
729,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Denne boken er en håndbok for å løse prosessuelle problemer som oppstår ved behandlingen av straffesaker og sivile saker. Boken er særlig beregnet til bruk under hovedforhandlingen, der alle parter jobber under tidspress.

De hjelpemidlene man har tilgjengelige, blir gjerne enten så grundige og teoretiske at man ikke finner frem til løsningen på det aktuelle problemet innen rimelig tid, eller så er de så vidt knappe i kommentaren at man egentlig ikke er hjulpet noe særlig. Denne boken er noe midt imellom. Boken er ordnet alfabetisk etter oppslagsord. Under hvert oppslagsord er det beskrevet aktuelle problemer med forslag til løsninger. I forhold til førsteutgaven er denne nye utgaven utvidet med en rekke nye emner. Selv om kjerneområdet for boken fortsatt er hovedforhandlingen i tingretten, vil boken også kunne være nyttig utover dette.