Samenes historie fra 1751 til 2010

Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, 2021, Fleksibind, Bokmål
669,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.
Bredden i bokverket tar nesten pusten fra en, uten at vi drukner i detaljer.
Einar Arne Drivenes, Nordlys

Omtale

Boka tar for seg samenes omskiftelige historie fra midt på 1700-tallet og fram til våre dager. Basert på et omfattede og tverrfaglig forskningsmateriale presenterer forfatterteamet en helhetlig og oppdatert sammenfatning av utviklingstrekkene innenfor nyere samisk historie.

Boka diskuterer inngående aktuelle spørsmål omkring fornorskingspolitikk, samiske rettigheter til områder og ressurser, utviklingen av tamreindriften, grenseforhold i nord og forholdet mellom den samiske minoriteten og storsamfunnet. Sentralt i framstillingen står samenes forhold til den nye, norske sentralmakten fra 1814 og framover. Forfatterne viser blant annet hvordan synet på samene endres i takt med samfunnsutviklingen.

Samenes historie fra 1751 til 2010 bygger på og problematiserer både eldre og nyere forskning innenfor etnografi, historie, religionsvitenskap og språkvitenskap og presenterer den til nå mest komplette oversikten over de siste 250 årene av samisk historie.