Samtaleanalyse

En praktisk innføring

479,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Samtaleanalyse. En praktisk innføring er den første boka som i sin helhet presenterer etnometodologisk samtaleanalyse, eller CA (Conversation Analysis), på norsk. Forfatterne viser hvordan metoden kan brukes til å forske på og forbedre samtaler i arbeidslivet, særlig i skolen og i helse- og omsorgstjenesten.

Boka gir en praktisk innføring i hvordan man utfører samtaleanalyse. Leseren får kunnskap om grunnleggende strukturer i samtaler, innsikt i hvordan samtaler brukes av profesjonsutøvere i ulike situasjoner, og utvikler forståelse for samtaleanalyse som vitenskapelig metode. Forfatterne etablerer norske fagbegreper og presenterer et rikt eksempelmateriale fra institusjonelle samtaler.

Boka er aktuell for studenter på master- og PhD-nivå som skal utføre samtaleanalyse for første gang, særlig innen lærerutdanning, helsekommunikasjon og i språk- og kommunikasjonsfag. Den er også aktuell for lærere og helse- og omsorgspersonell som vil lære mer om samtaler i sin profesjon, og for profesjonsutdannere, forskere og andre som er interesserte i anvendt språkvitenskap, sosial interaksjon, kommunikasjon og kvalitativ forskningsmetode.