Samtalen i skolen

439,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Samtalen i skolen tar for seg de ulike samtalene som føres i dagens skole, både den planlagte og formelle samtalen og den uformelle, ikke-planlagte samtalen mellom kolleger, mellom elevene og lærere og elever imellom. Boka er skrevet for lærere i grunnskolen og den videregående skolen. I tillegg er den aktuell for allmennlærer-studenter og studenter i pedagogikk. Forfatterne legger vekt på hvilke forutsetninger som må være tilstede for at samtalen skal bli en dialog og ikke bare en monolog.

Samtalen i skolen inneholder følgende artikler:

Per Arneberg: Dialog og dannelse
Aslaug Kristiansen: Tillit - hva betyr det for samtalen
Birte Ravn: Samtale og makt
Lene Herholdt: Når rognen ikke blomstrer - om språk i og til forskjellige situasjoner
Trude K Finseth: Dramakommunikasjon - mellom fiksjon og virkelighet
Anne Lise Arnesen: Kommunikasjon - mer enn ord
Kirsten Limstrand og Ola Johan Sjøbakken: Elevsamtalen - i demokratiets ånd?
Ingrid W. Berglyd: Hjem-skole samtalen
Steinar Ekvik: Samtaler i skolen - i møte med sorg
Jan Harald Kjærre: Fra medarbeidersamtale til utviklingssamtale
Bjørn Overland: Den kritiske samtalen - en utfordring for kollegiet
Geir Lahnstein: Kollegasamtalen - skolen uutnyttede ressurs
Gunilla Granath: "Vi må snakke om det" - om gruppens potensiale
Lars Helle: Tvileren Thomas og effektiviteten - noen betraktninger om klassesamtalens vilkår i en målrettet skole
Yngve Nordkvelle og Yvonne Fritze: Den digitale samtalen - utfordringer og dilemmaer
Berit Aanderaa: Samtalen mellom profesjoner. Begrunnelser for og innspill til bedre dialog mellom profesjonene på oppvekstfeltet
Tore Frost: Samtalens etikk og filosofi