Separatistrett, direktekrav og motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel

Hans Fredrik Marthinussen, 2015, Heftet, Bokmål
319,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Temaet for Separatistrett, direktekrav og motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel er de rettsspørsmål kommisjon reiser utover det interne forholdet mellom kommisjonæren og kommittenten. Det gjelder for det første forholdet til den tredjemann som kommisjonæren inngår avtale med. For det andre oppstår det spørsmål om forholdet til kommisjonærens og kommittentens kreditorer.

Sentrale spørsmål er:

  • hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, kommittenten eller tredjemann kan gjøre gjeldende separatistrett til formuesgoder i kommisjonærens konkursbo,
  • tredjemanns adgang til godtroerverv,
  • hvorvidt det kan rettes krav direkte fra tredjemann mot kommittent eller omvendt og
  • adgangen til å motregne.
Kommisjon er i særdeleshet mest praktisk i verdipapirhandelen, der normalordningen er at verdipapirforetaket, når det utfører kundeordre, handler i eget navn, jf. verdipapirhandelloven § 1-12. Kommisjonslovens bestemmelser sto derfor sentralt i konkursene i de norske meglerhusene som gikk over ende som følge av finanskrisen. Kommisjon forekommer imidlertid også tidvis i annen varehandel, blant annet i bilbransjen, men vil normalt ikke være synlig utad, ettersom kommisjonæren handler i eget navn.