Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen

Kjell Aage Gotvassli, 2020, Heftet, Bokmål
499,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Denne boka viser hvordan det kan arbeides med strategisk kompetanseutvikling i barnehagen. Sentrale tema er rekruttering, kartlegging av behov og ulike metoder for utvikling av kompetanse i barnehagen.

Kontinuerlig kompetanseutvikling er med og sikrer at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Innholdet i boka baserer seg på forfatterens forskning på behov for kompetanseutvikling i barnehagen og andre sentrale forskningsresultater fra barnehagesektoren. Boka inneholder en rekke praktiske tips for hvordan en kan drive kompetanseutvikling og er et nyttig redskap for barnehagelærere og personale i barnehagene.

Målgruppen for boka er styrere og ledere i barnehagen og studenter på bachelor- og masternivå. Den er også aktuell for forskere og undervisere i sektoren.