To eller flere

Basiskunnskaper i gruppepsykologi

Peik Gjøsund og Roar Huseby, 2015, Heftet, Bokmål
549,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

To eller flere er en innføringsbok i gruppepsykologi og foreligger her i 4. utgave.

Boken er spesielt rettet mot studenter som utdanner seg i yrker der samarbeid mellom mennesker er sentralt. Et vesentlig mål for studiet av gruppepsykologi er å gi studentene de grunnleggende kunnskapene som er nødvendig for å utvikle kompetanse til å lede og arbeide i grupper. Bokens kapitler, med mange praksisnære oppgaver, er valgt ut fra ulike temaer med særlig stor relevans innen undervisning og opplæring. Et vesentlig arbeidsområde innen feltet er arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjon og ledelse. Boken har derfor kapitler med fyldig omtale av dette, samt hvordan ulike grupper kan utvikle, seg og hvordan dette krever forskjellige former for ledelse.
Stoffet er videre tilrettelagt slik at studentene kan bearbeide det gjennom samarbeid i mindre grupper – både ved valg av stoff og ved forslag til oppgaver er det lagt vekt på dette.