Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring

Hør Akademisk kvarter Øystein Gullvåg Holter og Lotta Snickare i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Akademisk kvarter PODCAST sirkel  ikon

I denne episoden av Akademisk kvarter snakker Øystein Gullvåg Holter og Lotta Snickare bl.a. om årsaker til ulikestilling, og hva som skjer når man iverksetter tiltak for å fremme likestilling.

I Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring presenterer resultatene fra et omfattende forsknings- og tiltaksprosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Boka innleder med en dybdestudie av karriere, kjønn og likestilling i akademia. Studien, som er basert på både spørreundersøkelser, intervjuer og følgeforskning, gir ny og oppdatert kunnskap om forskerhverdagen i norsk akademia. Blant temaene som belyses er syn på likestilling og kjønnsbalanse, effekter av mannsdominans, seksuell trakassering, kjønn og publisering, og hvordan kjønn og mangfold henger sammen.