Cappelen Damm Live | Norsk og russisk
Ljudmila Ulitskaja og «Det store grønne teltet» | Intervju Oslo, 2023

Людмила Евгеньевна Улицкая | Зелёный шатёр | Интервью Осло, 2023 г. | норвежский и русский

En av Russlands største samtidsforfattere

Her er intervjuet gjort med Ljudmila Ulitskaja på scenen i Cappelen Damm-huset i februar 2023, i forbindelse med den norske oversettelsen av Det store grønne teltet.

Det blir snakk om litteratur, gamle dager, vennskap, Sovjet, Finnmark, Stalin og Putin. Bernhard Mohr, redaktør for oversatt skjønnlitteratur, intervjuer.

Tolk: Mia Fremming Ulitskaja har vunnet det som er av litterære utmerkelser i Russland, samt Médici-prisen i Frankrike og Penne-prisen i Italia. Gjennom 2010-tallet kritiserte hun Putin-regimet i stadig krassere ordelag. Etter Russlands angrep på Ukraina i februar 2022 har hun levd i eksil i Tyskland.

Det store grønne teltet

Det store grønne teltet

Ljudmila Ulitskaja

Det store grønne teltet er en roman om Sovjetunionens siste 30 år og om dissidentene, det vil si gruppen av samfunnskritiske kunstnere og intellektuelle som ble holdt nede av KGB med alle midler. Vi følger de tre hovedpersonene Ilja, Sanja og Mikha fra de møtes som skolegutter. Ilja fotograferer, Sanja er en lovende pianist, mens Mikha har talent for poesi. Som voksne velger de å følge kunstnerkallet, hvilket skal vise seg å få store kostnader for både dem selv og deres nærmeste.


Gjennom et mylder av stemmer og skjebner, og med en enestående fortellerkraft, risser Ljudmila Ulitskaja opp et dyptloddende portrett av den sene sovjetiske epoken. Det store grønne teltet er en beretning om å realisere sine ambisjoner og talenter, om seirer og nederlag, forelskelser og oppbrudd, litteratur og kunst, undertrykkelse og emigrasjon.


Ljudmila Ulitskaja (f. 1943) regnes som et av de store navnene i russisk 2000-tallslitteratur, og nevnes ofte som kandidat til Nobelprisen. Hennes hovedverk Det store grønne teltet utkommer nå på norsk for første gang, med et spesialskrevet forord fra forfatteren.


«De siste to tiårene har Ljudmila Ulitskaja gjort russisk litteratur interessant og viktig for den vanlige leser igjen. For meg har hun alltid vært forfatter nummer én.» Guzel Jakhina, forfatter av Zulejkha åpner øynene


«En virtuost komponert saga der vi følger tre venners motstridende skjebner i Sovjetunionen. En storslagen roman om trofasthet og totalitarisme.» Le Monde

Les mer

Ljudmila Ulitskaja

Ljudmila Ulitskaja (f. 1943) regnes av mange som det største navnet i russisk 2000-tallslitteratur. Hvert år figurerer hun høyt oppe på bookmakernes liste over favoritter til Nobels litteraturpris.

Ulitskajas første bøker var kortromanen Sonetsjka (1992) og romanen Medea og hennes barn (1996). Begge kom ut på norsk i Marit Bjerkengs oversettelse, i 2006 og 2007.

På 2000-tallet skrev Ulitskaja fire store romaner som anses som hennes hovedverk: Tilfellet Kukotskij (2001), Daniel Stein, oversetter (2006), Det store grønne teltet (2011) og Jakobsstigen (2015). Det store grønne teltet utkom på norsk i Marit Bjerkengs oversettelse til Ljudmila Ulitskajas 80-årsdag i februar 2023.

Ulitskaja er utdannet biolog, og hele forfatterskapet er en utforskning av menneskets muligheter og begrensninger. Hun skildrer enkeltmennesker i relieff av en skiftende politisk kontekst i Sovjetunionen og det postsovjetiske Russland. Tilfellet Kukotskij utspiller seg under 1930-tallets utrenskninger, mens Det store grønne teltet tar for seg 1960- og 1970-årenes dissidentbevegelse. Daniel Stein, oversetter er en dokumentarroman basert på livet til den polske jøden Oswald Rufeisen, som under krigen reddet seg selv og flere andre gjennom å være tolk for tyske militære.

Ulitskaja har vunnet det som er av litterære utmerkelser i Russland, samt Médici-prisen i Frankrike og Penne-prisen i Italia. Gjennom 2010-tallet kritiserte hun Putin-regimet i stadig krassere ordelag. Etter Russlands angrep på Ukraina i februar 2022 har hun levd i eksil i Tyskland.

Les mer
Foto: Lina Hindrum