Øystein Lund

Øystein Lund

Øystein Lund er universitetslektor og underviser i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø. Han har graden ph.d. i pedagogikk og har tidligere vært leder for kommunal PP-tjeneste. Lund har vært med på utarbeiding av håndbok og vurderingsverktøy for PP-tjenesten, og satt i utvalget som utarbeidet NOU 2009:18 Rett til Læring. På lokalt plan har han blant annet etablert organer for brukermedvirkning i PP-tjenesten, bidratt i utvikling av fora for samarbeid mellom barnevern og PP-tjeneste og arbeidet med kommunal strategi mot mobbing i skolen. Han har videre publisert flere artikler basert på egen forskning på veiledning av lærere via nettbaserte veiledningsfora.

Titler i salg

Kategori

Format

Språk

Serier