Hege Merete Somby
Last ned bildet© @Gro Vasbotten

Hege Merete Somby

Hege Merete Somby er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskoleni Innlandet og Sámi allaskuvla og disputerte i 2017 over avhandlingen Elevbedrift som inkluderende arbeidsmåte for elever med særlige behov. Hun har siden jobbet med inkludering i opplæringen på et overordnet nivå gjennom flere publikasjoner og i undervisning for grunnskolelærerstudenter og masterstudenter. Hun er også spesielt knyttet til forsking som undersøker inkluderende arbeidsmåter gjennom digitale verktøy, som applikasjoner i utvidet virkelighet (AR) og simulering i Virtual Reality (VR), der Vygotskys teorier om læring og utvikling har vært sentrale. I tillegg er Somby opptatt av hvordan man ivaretar samiske perspektiver i opplæringen, også på høgskolenivå, og i hvilken grad opplæring på alle nivåer fremmer inkluderende opplæring for samiske elever.

Titler i salg

Kategori

Format

Språk

 • Læring i et Vygotsky-perspektiv av Ann-Cathrin Faldet, Thor-André Skrefsrud og Hege Merete Somby (Heftet)

  Læring i et Vygotsky-perspektiv

  Muligheter og konsekvenser for opplæringenAnn-Cathrin Faldet, Thor-André Skrefsrud og Hege Merete Somby
  Flerspråklig2023Heftet
  398,–
  Les mer på cdu.no
 • Læring i et Vygotsky-perspektiv av Ann-Cathrin Faldet, Thor-André Skrefsrud og Hege Merete Somby (Open Access)

  Læring i et Vygotsky-perspektiv

  Muligheter og konsekvenser for opplæringenAnn-Cathrin Faldet, Thor-André Skrefsrud og Hege Merete Somby
  Flerspråklig2023Open Access
 • Samiske stemmer i skolen av Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen-Swart og Hege Merete Somby (Heftet)look-inside

  Samiske stemmer i skolen

  Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen-Swart og Hege Merete Somby
  Bokmål2023Heftet
  479,–
  Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.