Ragnhild Hennum

Ragnhild Hennum

Ragnhild Hennum er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har forsket på seksuelle overgrep mot barn, vold og voldtekt. Hoveddelen av Hennums vitenskapelige arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom strafferett/straffeprosess og rettssosiologi.

Titler i salg

Kategori

Format

Språk

  • Kjønn og rett av John Asland, Herman Bruserud, Hans Jacob Bull, Katrine Kjærheim Fredwall, Marit Halvorsen, Anne Hellum, Ragnhild Hennum, Maria Astrup Hjort, Ingunn Ikdahl, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, Jukka Mähönen, Anne Robberstad, Kirsten Sandberg, Kristin Bergtora Sandvik, Beate Sjåfjell, May-Len Skilbrei, Vibeke Blaker Strand, Eva-Maria Svensson, Trine-Lise Wilhelmsen og Tone Linn Wærstad (Open Access)

    Kjønn og rett

    Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudietJohn Asland, Herman Bruserud, Hans Jacob Bull, Katrine Kjærheim Fredwall, Marit Halvorsen, Anne Hellum, Ragnhild Hennum, Maria Astrup Hjort, Ingunn Ikdahl, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, Jukka Mähönen, Anne Robberstad, Kirsten Sandberg, Kristin Bergtora Sandvik, Beate Sjåfjell, May-Len Skilbrei, Vibeke Blaker Strand, Eva-Maria Svensson, Trine-Lise Wilhelmsen og Tone Linn Wærstad
    Bokmål2022Open Access