Brynjulf Jung Tjønn er tildelt Nynorsk litteraturpris 2022

For Kvit, norsk mann, en diktsamling om Norge og rasismen som mange overser, både den skjulte og den synlige.

Brynjulf Jung Tjønn-kvit-norsk-mann
Brynjulf Jung Tjønn fikk strålende kritikker for Kvit, norsk mann når den kom i 2022. Kritikerne kastet seksere og femmere på terningen i begeistring.

Vi gratulerer Brynjulf Jung Tjønn med Nynorsk litteraturpris for diktsamlingen Kvit, norsk mann. Tjønn vant også Kritikerprisen og Ungdommens kritikerpris for samme diktsamling.

Nynorsk litteraturpris er en skjønnlitterær pris for bøker på nynorsk og dialekt, den går til forfatteren av den best boka for voksne som er utgitt året før.

Juryens begrunnelse

«Nynorsk er fint i dikt og sånn», det seier dei ofte dei som verken er særleg glad i nynorsk eller dikt. Slik kan ein distansere seg vekk frå både eit bruksspråk og ein litterær sjanger. Men andre gongar blir både sjanger og språk uvesentleg.

Sjeldan har ein jury vore så samstemte, aldri har vel eit jurymøte vore så kort. I møtet med desse dikta, eller skal vi seie dette lange diktet har vi kjent på den universelle gysande menneskelege erkjenninga, det som kan skje i møtet mellom tekst og individ når teksten leitar seg fram og finn omgåande feste. Og det rare, ei mellommenneskeleg erkjenning, sjølv om temaet det blir skrive om, ikkje er noko dei fleste av oss kan direkte kjenne oss att i. Likevel snakkar det til oss. Fordi vi kjenner oss att i menneska forfattaren har møtt på vegen. Ein som las dikta, sa «Eg fekk ei merkeleg form for dårleg samvit slik at eg ikkje kunne legge boka frå meg før eg hadde lese alt. Eg sat att med forståing, innsikt og ei kjensle av skam».

Diktsamlingar har generelt ikkje gode utsikter til å bli lesne i dette landet. Når i tillegg avgangselevar på vidaregåande skule skal analysere dikt til eksamen skrive av statstilsette byråkratar, så kan vi i sanning miste motet på lyrikken sine vegner. Men då er det at ein får ei diktsamling mellom hendene som ikkje krev mykje lesetrening, som ikkje har rare metaforar, men som likevel skriv seg inn i sansane våre frå første side. Om tilhøyrsle, utanforskap, identitet, eit midt-i-mellomliv ein sjølv aldri har bede om, men som ein likevel blir forventa å vere takksam for. For kor går eigentleg grensene mellom rasisme og oppriktig velmeint nysgjerrigheit når vi spør kor nokon eigentleg kjem frå? Kor kjem det frå at adoptivbarn bør kjenne på utelukkande stor glede over å ha fått «eit godt liv»? Når er det iveren vår etter å forstå, bikkar over frå velmeinande nysgjerrigheit til rein dumskap?  Fleire som les denne boka, vil få nokre ubehagelege møte med eige tankegods. Det er nødvendig.

Kva kan vi bruke lyrikken til? Mykje. Men i dette tilfellet og ved hjelp av denne boka, kan lyrikken generelt og tematikken spesielt brukast til å ta eit oppgjer med seg sjølv og eigne haldningar, til samtale i skulen og lesesirklar. Men også for å hjelpe adoptivforeldre, lærarar og folk som arbeider med barn og unge, til å setje seg inn i ein kvardag ein ikkje sjølv har kjent på kroppen. Ikkje berre det, denne boka gir oss ei stor lesaroppleving i kraft av seg sjølv. Eit presist språk strippa for utmalande setningar. Og det er ei viktig og nødvendig bok som vil bli ståande i lang tid. Forfattaren sjølv skriv på slutten: «(…) ein dag vil oldebarna mine lese denne boka, ein dag vil tippoldebarna mine lese denne boka». Og det er vi ikkje i tvil om at dei vil.

Nynorsk litteraturpris for 2022 går til Brynjulf Jung Tjønn og diktsamlinga Kvit, norsk mann.

Jury: Carl Morten Amundsen, Margit Walsø og Mariann Schjeide

Kvit, norsk mann

Brynjulf Jung Tjønn

Kvit, norsk mann er ei samling vonde og kloke – men tidvis også morosame – dikt om norsk oppvekst og norsk rasisme.


Korleis er det for eit adoptivbarn å kome til Norge som ei reserveløysing, eit gjenbruksbarn som blir odelsgut? Det hadde vore enklare om han var kvit, norsk mann. Då ville ikkje born ropt ching-chong-kinamann etter han. Eller folk lurt på kor han eigentleg kjem frå.


Kvit, norsk mann byggjar på forfattaren sine eigne erfaringar, men rettar seg til eit heilt land av lesande og nysgjerrige menneske. Tekstane trekkjer også forbindelsar til andre, liknande forteljingar – og set vår samtid og kultur under lupen.


Gjennom livet har forfattaren blitt minna på at han ikkje er norsk nok. Er han det no? Når blir han det? Og korleis ser framtida ut for hans eigne barn? Kven blir forfattaren og barna hans når den norske garden dei har arva må seljast?


Kvit, norsk mann er ei bok som bør lesast og brukast av alle.

Les mer

Brynjulf Jung Tjønn

Brynjulf Jung Tjønn (f. 1980) er en kritikerrost og allsidig forfatter, som skriver for både barn, ungdom og voksne. Han er oppvokst i Feios i Sogn og Fjordane, men har bodd mesteparten av sitt voksne liv i Oslo. I 2002 debuterte han med romanen Eg kom for å elske. Han har senere utgitt flere romaner og diktsamlinger for voksne. Blant romanene kan nevnes de kritikerroste Kinamann (2011), Alt det lyse og alt det mørke (2017) - og Kvar dag skal vi vere så modige (2021), som ble belønnet med P2-lytternes gjeve romanpris. I 2023 kom diktsamlingen Kvit, norsk mann, som traff både kritikerne og et bredt publikum, og raskt ble trykket i flere opplag. VGs begeistrede anmelder, Trine Saugstad Hatlen, beskrev blant annet Kvit, norsk mann slik «... en knyttneve av en bok (...) noe av det sterkeste jeg har lest" - og ga den terningkast 6! Boken ble tildelt Ungdommens kritikerpris. I juryens begrunnelse kan man blant annet lese: "Det er en samling vonde og kloke – men tidvis også morsomme – dikt om norsk oppvekst og norsk rasisme. Gripende, rystende og viktig ..."

Brynjulf Jung Tjønn debuterte som barnebokforfatter i 2009 med den kritikerroste I morgen skal vi sitte i solen. Og i 2013 kom ungdomsromanen Så vakker du er, en bok som både ble nominert til Kulturdepartementets litteraturpris, og tildelt Brageprisen, med følgende beskrivelse fra juryen «... rytmisk, billedsterk og poetisk (...) en bevegende og håpefull fortelling ...". Bildeboken fra 2016, Den finaste historia, illustrert av Øyvind Torseter, ble av Dagbladets anmelder Marie L. Kleve beskrevet slik: "En klassisk allalderbok (...) Tjønn og Torseters eventyrverden er et fascinerende og bevegende univers."

Brynjulf Jung Tjønns forfatterskap speiler hans bakgrunn som adoptivabarn fra et asiatisk land, følelsen av utenforskap og jakten på identitet og tilhørighet. Han skriver ofte mørkt - om barn som opplever omsorgssvikt, men som også finner overlevelsesstrategier og møter voksne som plutselig bryr seg. I tillegg til å være en engasjert og produktiv forfatter og travel familiemann, har Brynjulf Jung Tjønn jobbet som kulturjournalist, litteraturkritiker og som forlagsredaktør i Samlaget. I 2023 ble han valgt til leder av Den norske Forfatterforening.

Les mer
Foto: Maria Kleppe Vihovde / Cappelen Damm

Nynorsk litteraturpris

Prismottager far et diplom i tillegg til 50 000 kroner. Prisen har vært utdelt siden 1982 av Noregs Mållag, Det Norske Teatret og Samlaget.