Begynneropplæring i KRLE

359,–
Forventes i salg 16.05.2024

Omtale

Denne boka handler om begynneropplæring i KRLE og forfatterne belyser ulike elementer ved skolefaget for de yngste elevene. Kapitlene tar for seg blant annet religionsundervisning, etikk og samiske perspektiver, og forfatterne diskuterer varierte arbeidsformer som lek, samtaler, digitale simuleringer, bruk av bøker og tegneserier.

Denne fagfellevurderte antologien er et bidrag til hva begynneropplæring i KRLE er – og kan være – ute i skolen. Begynneropplæring har vært et begrep i norsk skolediskurs i over tjue år og er et sentralt begrep i grunnskolelærerutdanningene. Likevel er det uklart hva som ligger i begrepet og hvordan det kan tolkes i KRLE-faglig sammenheng. Formålet med denne antologien er å undersøke, utforske og diskutere begynneropplæring i KRLE.

Begynneropplæring i KRLE henvender seg til forskere, utdannere, lærerstudenter og lærere.