Hopp til hovedinnhold

Den intensive leseopplæringen

Dialog og mestring når lesingen har låst seg

Jørgen Frost, Bente E. Hagtvet og Vigdis Refsahl, 2015, Heftet, Bokmål
599,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

I denne boka følger forfatterne tre sjetteklassinger gjennom tilpassede lesekurs på skolen. Elevene har brukt mesteparten av sin skoletid på å lære å lese, men likevel er utbyttet for dårlig i forhold til alderstrinn og elevenes øvrige evneprofil. Denne boka handler derfor om tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske snuoperasjoner når lesingen har låst seg.

Boka består av to hoveddeler: I første del gjennomgår forfatterne det teoretiske grunnlaget for gjennomføring av tiltakene. I andre del gjør de rede for tiltakenes innhold og gjennomføring i forhold til den praktiske virkeligheten. På ett nivå er dermed bokas hovedtema fortellingen om disse tre elevenes utviklings- og læringsprosesser; på et annet nivå er hovedtemaet å vise leserne hvordan de kan gjennomføre tilsvarende snuoperasjoner med forfatternes arbeidsmåter som modeller.

Boka henvender seg først og fremst til lærere, spesialpedagoger og medarbeidere innenfor den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Flere bøker av Jørgen Frost, Bente E. Hagtvet og Vigdis Refsahl

Andre aktuelle titler

Elever med lese- og skrivevansker

Elever med lese- og skrivevansker

Hva vet vi? Hva gjør vi?

Heftet
319,–
Språk- og leseveiledning

Språk- og leseveiledning

- i teori og praksis

Heftet
699,–