Derfor er jeg her

Læreren i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner

Randi Etnan, 2023, Heftet, Bokmål
399,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Derfor er jeg her – Lærerens møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner handler om hvordan barn og unge som har opplevd vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, blir sett og forstått i barnehage og skole. Dessverre lever mange barn som er utsatt for overgrep store deler av livet uten at noen får vite om misbruket. Hvis læreren klarer å tolke barnets følelsesuttrykk og får dets fortrolighet, kan kanskje læreren være den viktigste personen i denne elevens liv. Sentrale tema i boka er:

• Hva mener vi egentlig med barn og unge i vanskelige livssituasjoner?
• Hva er vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt?
• Hva er lærerens rammer og roller i møte med disse barna?
• Stressbelastning for hjerne og kropp og stressbevisst tilnærming
• Folkehelse, livsmestring og tverrfaglig samarbeid

Boka har flere case, og leseren får også tilgang til en rekke filmer med fortellinger fra barn og unges opplevelser.

Boka passer for bachelor- og masterstudenter i lærerutdanningene og i spesialpedagogikk, for lærere fra barnehage til og med videregående skole og for andre profesjoner som arbeider med barn og unge.