Erstatningsrettslig identifikasjon av Bjarte Askeland (Ebok)

Erstatningsrettslig identifikasjon

Bjarte Askeland, 2014, Ebok, Bokmål, EPUB
699,–
Du må være registrert som privatperson for å kjøpe e-bøker. Ingen angrerett. Kan lastes ned fra Min side under Digitale produkter. Kan sendes til Kindle.
Last ned utdrag

Omtale

I boken Erstatningsrettslig identifikasjon redegjør dr.juris Bjarte Askeland for regler som foreskriver at et rettssubjekt enten blir erstatningsansvarlig eller får redusert sitt erstatningskrav på grunn av sin tilknytning til en (oftest selvstendig ansvarlig) skadevoldende person. Ansvarskonstruksjonene er kjent som hhv. aktiv og passiv identifikasjon.

Forfatteren presenterer først en teoretisk basis for løsning av spørsmålet om aktiv identifikasjon. Deretter drøfter han en rekke viktige typetilfeller:

* arbeidsgiveransvaret
* oppdragsgiveransvaret
* kontraktshjelperansvaret
* identifikasjon i familieforhold
* identifikasjon mellom sammenslutning og medlem
* organansvaret.

Forfatteren redegjør videre for spørsmålet om såkalt passiv identifikasjon; at skadelidtes erstatningskrav reduseres eller faller bort fordi en person skadelidte har tilknytning til, culpøst medvirker til skaden.

Han påviser viktige forskjeller mellom aktiv og passiv identifikasjon som kan få betydning for hvor langt identifikasjonen strekkes. De samme personkonstellasjoner som er drøftet med tanke på aktiv identifikasjon, blir så drøftet i relasjon til passiv identifikasjon.

Videre behandles spørsmålet om identifikasjon mellom den som rammes av en følgeskade, og den som rammes av en primærskade, et spørsmål som inntil nå ikke har vært drøftet i nordisk rettsteori.

Erstatningsrettslig identifikasjon bygger på forfatterens doktoravhandling og belyser et praktisk emne som tidligere ikke har blitt undergitt noen dyptpløyende, helhetlig behandling.

Boken bør leses av advokater, dommere og ellers alle som arbeider med erstatningsrett.