Europa bilatlas (CK 18) 2023

Cappelen Damms kartbøker

2023-2027

Michelin, 2023, Spiral, Flerspråklig
450,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Europa bilatlas er et stort og flott atlas på 346 sider med spiralinnbinding. Dette er Michelin-kartografi på sitt beste.

Atlaset er spesielt utviklet for bilturistene. Kryssene langs motorveiene er nummerert i samsvar med skiltingen nedover på kontinentet. Europaveier, riksveier og til og med distriktsveier er nummerert på kartene. Veiavstandene langs både motorveier og mindre distriktsveier vises tydelig med tall i flere farger bedre enn i noe annet atlas vi har sett. Bomstasjoner ogbratte bakker er vist, likeledes ferjeruter. Hoteller er vist, nasjonalparker og en lang rekke kulturelle severdigheter. Spesielt attraktive veier å kjøre er vist med egen farge.
Norden dekkes av 23 kartsider i 1:1,5 mill.
Vest-Europa, Mellom-Europa, Øst-Europa og Sør-Europa dekkes av 155 kartsider i 1:1 mill.
Atlaset har detaljerte kart over Østersjø-landene: Estland, Latvia, og Litauen dekkes på 31 sider i 1:500 000!78 byer har fått egne sentrumskart i atlaset.
Atlaset har norsk tegnforklaring og innholdsfortegnelse.
Avstandstabellen inneholder 72 byer.
Atlaset har klimatabell for 78 byer.
Atlaset inneholder en trafikktabell med fartsgrenser, alkoholgrenser, regler for piggdekk, lysbruk og andre trafikale forhold for alle europeiske land.
Og så er det selvfølgelig et stort register.