Guttas Campus

– et intensivt læringsløp for gutter som vil styrke seg faglig, personlig og sosialt

Omar Mekki, Knut Roald og Per Tronsmo, 2024, Heftet, Bokmål
429,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Denne boken tar opp sentrale spørsmål rundt hvordan vi møter gutter på vippepunktet mellom frafall og deltakelse i skole og samfunnsliv. Det blir redegjort for teoretisk grunnlag og praktiske arbeidsmåter som kan bidra til å restarte guttenes læringslyst og opplevelser av mestring. I siste del av boken drøfter sentrale skoleforskere i flere artikler hvordan skole og samfunn kan møte utfordringen med «gutter på randen av klasserommet».

Gutter er klart overrepresentert i gruppen av ungdommer som faller ut av både skoleløpet og arbeidslivet. Kan et intensivt treningsopplegg i skolefag, personlig og sosial utvikling bidra til at flere gutter fullfører videregående skole og blir bedre til å mestre utfordringer de møter i livet?

«Guttas Campus» har siden 2018 utviklet et læringsprogram for den aktuelle gruppen gutter på vei inn i 10. klasse. Over 300 gutter har så langt deltatt i dette intensivløpet som tar utgangspunkt i en to ukers læringscamp der målrettet trening i lesing, skriving og regning kombineres med fysisk trening og gruppebaserte samtaler om karakterstyrker og livsmestring. Gjennom 10. klasse møtes guttene også til jevnlige samlinger i mentorsentre for støtte og oppfølging. Erfaringene fra «Guttas Campus» viser at et stort flertall av guttene som deltar, lykkes i å fullføre løpet i videregående skole.

Guttas Campus er spesielt aktuell for lærere, skoleledere og for studenter på allmennlærerutdanningen. Boken kan også være aktuell for studenter innen barnevern, sosiologi og psykologi. I tillegg er den aktuell for fagpersoner innen en rekke profesjonsområder som skole, sosialt arbeid, pedagogisk-psykologisk arbeid, samt ansatte ved universitet og høgskoler. Foreldre kan også ha stor nytte av boken.