Helse, sykdom og atferd

Innføring i medisinske atferdsfag

Arnstein Finset og Per Vaglum, 2007, Heftet, Bokmål
899,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Medisinske atferdsfag er et av basalfagene ved medisinstudiet. Helse, sykdom og atferd - innføring i medisinske atferdsfag gir nødvendige grunnlagskunnskaper for senere undervisning i kliniske fag og i samfunnsmedisin.

Sentrale temaer i boka er:
- sykdomsatferd
- emosjoner og stress
- personlighet og utvikling
- familie
- kronisk sykdom
- livskvalitet
- sosiale ulikheter
- møte med pasienter med innvandrerbakgrunn
- atferdsgenetikk
- smerter
- psykiske aspekter og atferd knyttet til ulike somatiske sykdommer

Helse, sykdom og atferd er en lærebok i medisinske atferdsfag for medisinerstudenter. I tillegg er boka nyttig og viktig for alle som ønsker å sette seg inn i psykologiske, psykiatriske og samfunnsmedisinske aspekter ved somatisk sykdom.

Denne andre utgaven er fullstendig omarbeidet. Noen av kapitlene er helt nye og andre er reviderte og oppdaterte.