Oslokartboka 2018-2019

Cappelen Damms kartbøker 70

Street atlas. Strassenatlas. Atlas routier. Oslo - Akershus - Nedre Buskerud

Cappelen Damm kart, 2018, Spiral, Flerspråklig
271,–inkl. mva
Utsolgt, annen utgave skaffes.

Omtale

Oslokartboka 2018-2019 viser alle nybyggingene i Oslo, Akershus og Drammensregionen! Her finner du tydelig de nye bomringene i og rundt Oslo. Boka viser nye boligfelt, veier, sykkelveier og sykkelfelt, skiløyper og de oppdaterte bussruteraseene med rutenummer og navn på holdeplassene! Likeledes pilegrimsstien, kyststiene og et vell av andre stier. Særlig på Romerike har det kommet en rekke nye veinavn.

Oslokartboka er et av de få kartverkene som viser veikryssnumrene langs hovedveiene.

Boka viser bedre en noe annet kartverk enveiskjøringer, stengte veier, parkeringsplasser, drosjeholdepasser, bussholdeplasser, lysløyper, skiløyper, stier og sykkelveier. Dessuten har vi fått plass til en rekke interessante temaer, som severdigheter, utsiktspunkter, badeplasser, barnehager, bydelsgrenser, monumenter, bensinstasjoner, spisesteder, vinmonopol, apotek og handlesenter.

Kartboka har kraftig spiralinnbinding, så den kan ligge oppslått i bilsetet.

288 sider, derav 208 sider fargekart med veinavn og annen detaljinformasjon.
Hovedmålestokk 1:20 000. Sentrum av Oslo, Drammen, Drøbak, Asker og
Sandvika har større målestokk 1:10 000. Fire sider viser den mest brukte
delen av Nordmarka med Sørkedalen og Maridalen 1:40 000. Bakerst i
kartdelen er det 12 sider oversiktskart over hele Oslo og Akershus i 1:150 000.
Registeret inneholder mer enn 25 000 navn. Tegnforklaringen er på norsk, engelsk, tysk og fransk. Dette er også den eneste boka som har kart over Buskerud-tettstedene
Tofte, Holmsbu og Klokkarstua i Hurum, og folkerike tettsteder som
Hokksund, Mjøndalen, Krokstadelva, Solbergelva, Sætre, Åros, Hyggen,
Sjåstad og Sylling. Oslokartboka er dermed også det beste kartverket for Nedre Buskerud!