QED 1-7 Bind 1

QED - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene

Matematikk for grunnskolelærerutdanningen

1 049,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 1–7 bind 1 dekker pensumbehovet til de første 30 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på 1.–7. trinn.

Boka viser hvordan ulike deler av matematikken og teorier om læring og undervisning henger sammen. Flere temaer i QED tas grundigere opp enn det som har vært vanlig i litteratur for lærerutdanningen, blant annet gjennom visualisering, bevis og argumentasjon.

I denne nye utgaven er alle kapitlene grundig gjennomarbeidet, og boka er oppdatert med nyere forskning. Det er også lagt til mange nye oppgaver. Matematikken knyttes opp mot elevens læringsmål, og forfatterne presenterer flere forslag til undervisningsaktiviteter innenfor de ulike temaene. Studentene får også en god innføring i matematikkdelen av læreplanverket Kunnskapsløftet, LK20. Relevante temaer som dybdelæring i matematikk og ikke minst programmering i matematikkundervisningen har også fått sin fortjente plass.

QED består av ni kapitler: Tall, Algebra, Geometri og måling, Statistikk og sannsynlighet, Matematisk resonnering, argumentasjon og bevis på barnetrinnet, Programmering i matematikkundervisningen, Helhetlig matematikkundervisning, Språk og didaktiske verktøy og Kunnskapsløftet.