Språkhverdagen på SFO

Inkluderende leke- og læringsmiljø

Gunn Helen Ofstad, 2022, Heftet, Bokmål
269,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Språkhverdagen på SFO handler om hvordan de voksne på SFO kan legge til rette for språklige aktiviteter som aktivt støtter og inkluderer barna.

Forfatteren presenterer forskningsbasert kunnskap om hva som kjennetegner et godt språkmiljø, og ser dette i sammenheng med rammeplanen for SFO og eksempler fra praksis. Det gis en innføring i hva språk er, og hvordan man lærer språk. Å beherske språk er sentralt for barns utvikling, læring og sosiale kompetanse, og det er viktig for et godt språkmiljø at barn får mange muligheter til å delta og bruke språk i ulike sammenhenger.

Språkutvikling for enspråklige og flerspråklige barn i alder 6–10 år beskrives og sees i lys av kommunikasjon, lek, barnekultur og utvikling av sosial kompetanse. Barn med språklige utfordringer trekkes frem i forbindelse med atferdsproblematikk og overgang barnehage–skole/SFO. Barns språklige aktiviteter gjennom muntlighet, lesing, skriving og digitale plattformer sees i lys av rammeplanen for SFO og nyere forskning. Gjennom hele boka vektlegges voksenrollens betydning for språkmiljøet og barns språklige utvikling.

Boka er skrevet for fagarbeidere, assistenter og ledere på SFO. Det faglige innholdet er også relevant for assistenter, lærere og ledere i skolen. Studenter på barnehage- og lærerutdanningene, PPT og øvrige aktører i barns oppvekstmiljø kan også ha stor nytte av å lese boka.