Vitenskapsteori for masterstudenter i barnehagelærerutdanningen

En innføring

Mirjam Dahl Bergsland og Gry Mette D. Haugen, 2024, Heftet, Bokmål
439,–
Forventes i salg 09.08.2024

Omtale

Denne læreboka gir en innføring i de mest sentrale og aktuelle vitenskapsteoretiske retninger. Boka presenterer åtte ulike vitenskapsteoretiske retninger; positivisme og postpositivisme, sosialkonstruktivisme, kritisk realisme, pragmatisme, hermeneutikk, fenomenologi, posthumane og ny-materielle teorier, og kunstbasert forskning.
Hvert kapittel har eksempler på forskning knyttet til barn og barnehagen som arena med utgangspunkt i den vitenskapsteoretiske retningen som blir presentert. Hensikten er at studentene skal kunne se sammenhengen mellom vitenskapsteori, metodologi og forskning, og kunne vurdere relevansen av ulike vitenskapsteoretiske retninger for egen masteroppgave og forskningsdesign. Boka avsluttes med et kapittel om vitenskapens historie.