De nominerte til Shabana Rehmans minnepris 2024

Politijurist Terje Bjøranger og politioverbetjent Gunnar Valentin Svensson for boken Æresrelatert kriminalitet.

Æresrealtert kriminalitet med forfatterne Terje Bjøranger og Gunnar Valentin Svensson
Gunnar Valentin Svensson og Terje Bjøranger jobber begge i Kripos, sammen har de skrevet den kritikerroste «Æresrelatert kriminalitet».

«Gunnar Valentin Svensson og Terje Bjøranger er nominert fordi de beskriver i praksis den æreskulturen som Shabana Rehman kjempet mot hele sitt liv.», skriver Juryen.

 Æresrelatert kriminalitet beskriver æresbegrepet og viser hvordan kravet om ære styrer hverdagen innenfor en æreskultur. I Norge knytter fenomenet ære seg særlig til innvandrergrupper med røtter i Midt-Østen, Nord-Afrika, Pakistan og Afghanistan. Etter hvert som gruppene vokser, øker også den interne justisen. Særlig går dette ut over jenter og kvinner som utsettes for sterk seksuell kontroll, berøvelse av sin personlige frihet og påtvungne arrangerte ekteskap.

Boka fikk mye oppmerksomhet og gode kritikker når den kom i mars 2024. «Dette stoffet er så betent at bare det å gjengi innholdet kan gi berøringsangst (...) Styrken til Bjøranger og Svensson ligger i et inngående kjennskap til tematikken.» skrev 
Cathrine Krøger i Dagbladet og ga boken terningkast 5.

Juryens begrunnelse

Forfatterne av boken Æresrelatert kriminalitet er nominert fordi de beskriver i praksis den æreskulturen som Shabana Rehman kjempet mot hele sitt liv. De to politimennene har arbeidet med temaet i over 25 år, og dokumenterer både tvangsekteskap, vold, æresdrap og negativ sosial kontroll.

Selv om de har møtt motstand, er det ingen som etter denne boken kan benekte at æreskultur og negativ sosial kontroll er et problem som angår hele samfunnet. Forfatternes store styrke, ved siden av grundige og detaljerte beskrivelser av konkrete hendelser, er at de insisterer på at alle skal behandles likt i forhold til loven – helt uavhengig av kulturelle eller religiøse ulikheter.

I sitt arbeid har Terje Bjøranger og Gunnar Valentin Svensson dokumentert mye av selve grunnlaget for den nå nedlagte organisasjonen «Født Fri». De er derfor nominert til Shabana Rehmans minnepris 2024

Prisen deles ut på Carls i Oslo 15.mai.

Æresrelatert kriminalitet

Æresrelatert kriminalitet

Terje Bjøranger og Gunnar Valentin Svensson

Æresrelatert kriminalitet beskriver æresbegrepet som styrer hverdagen innenfor en æreskultur, og viser hvordan æresrelaterte handlinger rammer dem som utsettes for dem. I Norge knytter æresrelaterte konflikter seg særlig til innvandrergrupper med røtter i Midt-Østen, Nord-Afrika, Pakistan og Afghanistan – men også andre miljøer er berørt. Æresrelatert kriminalitet rammer særlig jenter og kvinner, og omfatter blant annet vold og drap, berøvelse av personlige frihet og påtvungne arrangerte ekteskap.


Forfatterne av boka har arbeidet med æresrelaterte konflikter i mer enn 25 år innenfor politiet, migrasjonsmyndighetene og barneverntjenesten. Terje Bjøranger er politiadvokat i Kripos, mens Gunnar Svensson er politioverbetjent og politiets representant i Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold , som begge var med å starte i 2004.

Les mer

Shabana Rehmans minnepris

Shabana Rehman var samfunnsdebattant, frihetsforkjemper og komiker. Han var særlig kjent for organisasjonen Født Fri. Hun døde 29. desember 2022 etter en periode med kreftsykdom. Hun ble 46 år gammel.

Minneprisen ble opprettet av Nettavisen i samarbeid med organisasjonen LIM – likestilling, integrering, mangfold i 2023.

Prisen går til den eller de som «best har arbeidet i hennes ånd, som har stått på barrikadene for en viktig sak, og som slik har bidratt til å styrke individets frihet og øke takhøyden for fri meningsutveksling og konstruktiv uenighet i samfunnet».

 Les mer om årets nominerte her.

Årets jury

Juryen som skal kåre vinneren er Shakeel Rehman, Erik Stephansen, Sissel Benneche Osvold, Zahid Ali, Anine Kierulf og Sarah Gaulin. Leder for juryen er Anine Kierulf.