Alvestad

Begjær, mysterier og hverdagsslit på Nedre Romerike.

/sek-asset/products/9788202319342.jpg/sek-asset/products/9788202319359.jpg/sek-asset/products/9788202319366.jpg/sek-asset/products/9788202342326.jpg

Om serien

Begjær, mysterier og hverdagsslit på Nedre Romerike.

Ingrid Alvestad har i flere år levd et rolig liv blant overklassen i Christiania, men en dag kommer det et oppskakende telegram. Faren er død, og Ingrid er arving til en storgård på Romerike.
Snart tvinges Ingrid til å velge mellom forpliktelser og lengsler, mellom ansvar og drømmer. Det viser seg fort at hun slett ikke er velkommen på gården, hvor fortidens synder lurer i krokene.

Kjærlighet, svik og fattigdom er alle ingredienser i Elin Brend Johansens romanserie. Seriens handling er lagt til Nedre Romerike på slutten av 1800-tallet.

Alvestad er skrevet av Elin Brend Johansen